Từ khóa tìm kiếm: về hưu non

Ngân hàng lớn Hàn Quốc đề xuất cho về hưu “non” 20% nhân sự

VOV.VN -Những người trong diện này, nếu mong muốn làm việc tiếp thì phải chấp nhận mức lương thấp hơn hiện tại.