Từ khóa tìm kiếm: vi phạm các quy định về quản lý kinh tế

Cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần Gia Lai CTC sai phạm hơn 100 tỷ đồng?
Cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần Gia Lai CTC sai phạm hơn 100 tỷ đồng?

VOV.VN - Theo tố cáo của ban lãnh đạo mới, sai phạm của ban lãnh đạo cũ của CTC gồm trốn thuế, tham ô và vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng

Cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần Gia Lai CTC sai phạm hơn 100 tỷ đồng?

Cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần Gia Lai CTC sai phạm hơn 100 tỷ đồng?

VOV.VN - Theo tố cáo của ban lãnh đạo mới, sai phạm của ban lãnh đạo cũ của CTC gồm trốn thuế, tham ô và vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng