Từ khóa tìm kiếm: vi phạm đối với ông Phan Bình

4 cán bộ cấp huyện sai phạm trong đầu tư công tại Quảng Ngãi
4 cán bộ cấp huyện sai phạm trong đầu tư công tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Trong thời gian đương chức, cựu Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, ông Phan Bình, đã có nhiều sai phạm trong lĩnh vực đầu tư công.

4 cán bộ cấp huyện sai phạm trong đầu tư công tại Quảng Ngãi

4 cán bộ cấp huyện sai phạm trong đầu tư công tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Trong thời gian đương chức, cựu Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, ông Phan Bình, đã có nhiều sai phạm trong lĩnh vực đầu tư công.