Từ khóa tìm kiếm: vi phạm trong quản lý giáo dục

Kỷ luật trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo vì vi phạm trong quản lý
Kỷ luật trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo vì vi phạm trong quản lý

VOV.VN -Trong quá trình công tác, bà Linh và cấp dưới thỏa thuận với các cơ sở mua, bán văn phòng phẩm trên địa bàn nhưng không được đưa vào sổ kế toán.

Kỷ luật trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo vì vi phạm trong quản lý

Kỷ luật trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo vì vi phạm trong quản lý

VOV.VN -Trong quá trình công tác, bà Linh và cấp dưới thỏa thuận với các cơ sở mua, bán văn phòng phẩm trên địa bàn nhưng không được đưa vào sổ kế toán.