Từ khóa tìm kiếm: vi phạm về đất đai

Thừa Thiên Huế khắc phục vi phạm về đất đai
Thừa Thiên Huế khắc phục vi phạm về đất đai

VOV.VN - TP Huế yêu cầu các đơn vị phải tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan. Yêu cầu rà soát lại toàn bộ tất cả các văn bản và tổ chức xác định lại nghĩa vụ tài chính và đề xuất có hướng truy thu về ngân sách nhà nước.

Thừa Thiên Huế khắc phục vi phạm về đất đai

Thừa Thiên Huế khắc phục vi phạm về đất đai

VOV.VN - TP Huế yêu cầu các đơn vị phải tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan. Yêu cầu rà soát lại toàn bộ tất cả các văn bản và tổ chức xác định lại nghĩa vụ tài chính và đề xuất có hướng truy thu về ngân sách nhà nước.

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cán bộ Gia Lai liên quan đến đất đai
Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cán bộ Gia Lai liên quan đến đất đai

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai vừa ra các quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm hàng loạt cán bộ, lãnh đạo của thành phố Pleiku và Sở TN&MT tỉnh.

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cán bộ Gia Lai liên quan đến đất đai

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cán bộ Gia Lai liên quan đến đất đai

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai vừa ra các quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm hàng loạt cán bộ, lãnh đạo của thành phố Pleiku và Sở TN&MT tỉnh.

Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất của 22 đơn vị, dự án
Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất của 22 đơn vị, dự án

VOV.VN - Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội công bố danh sách 22 đơn vị đã có quyết định thu hồi đất do vi phạm về đất đai và đang làm thủ tục giải phóng mặt bằng.

Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất của 22 đơn vị, dự án

Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất của 22 đơn vị, dự án

VOV.VN - Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội công bố danh sách 22 đơn vị đã có quyết định thu hồi đất do vi phạm về đất đai và đang làm thủ tục giải phóng mặt bằng.