Từ khóa tìm kiếm: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Cần đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học
Cần đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong nghiên cứu khoa học xã hội, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm luôn đứng trong hàng ngũ những người tiên phong.

Cần đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học

Cần đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong nghiên cứu khoa học xã hội, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm luôn đứng trong hàng ngũ những người tiên phong.