Từ khóa tìm kiếm: Viện KSND tỉnh Khánh Hoà

Khánh Hoà tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oan 38 năm trước
Khánh Hoà tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oan 38 năm trước

Ông Trần Bê đã được Viện KSND tỉnh Khánh Hoà tổ chức xin lỗi công khai, khôi phục danh dự sau 38 năm bị bắt giam oan về tội giết người.

Khánh Hoà tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oan 38 năm trước

Khánh Hoà tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oan 38 năm trước

Ông Trần Bê đã được Viện KSND tỉnh Khánh Hoà tổ chức xin lỗi công khai, khôi phục danh dự sau 38 năm bị bắt giam oan về tội giết người.