Từ khóa tìm kiếm: Việt Nam là ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Việt Nam được bầu vào HĐBA là kết quả của một chiến lược toàn diện
Việt Nam được bầu vào HĐBA là kết quả của một chiến lược toàn diện

VOV.VN - Việt Nam được bầu vào HĐBA với số phiếu rất cao là kết quả của một chiến lược toàn diện, bài bản và được thực hiện từ nhiều năm nay.

Việt Nam được bầu vào HĐBA là kết quả của một chiến lược toàn diện

Việt Nam được bầu vào HĐBA là kết quả của một chiến lược toàn diện

VOV.VN - Việt Nam được bầu vào HĐBA với số phiếu rất cao là kết quả của một chiến lược toàn diện, bài bản và được thực hiện từ nhiều năm nay.