Từ khóa tìm kiếm: Việt Nam là ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Việt Nam được bầu vào HĐBA là kết quả của một chiến lược toàn diện

VOV.VN - Việt Nam được bầu vào HĐBA với số phiếu rất cao là kết quả của một chiến lược toàn diện, bài bản và được thực hiện từ nhiều năm nay.