Từ khóa tìm kiếm: Việt Nam- Séc

Diễn đàn Kinh tế VN-Séc: Nhiều DN Séc tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam
Diễn đàn Kinh tế VN-Séc: Nhiều DN Séc tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Séc được tổ chức sáng 22/10 tại TP HCM với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CH Séc. 

Diễn đàn Kinh tế VN-Séc: Nhiều DN Séc tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam

Diễn đàn Kinh tế VN-Séc: Nhiều DN Séc tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Séc được tổ chức sáng 22/10 tại TP HCM với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CH Séc.