Từ khóa tìm kiếm: Vợ ba bị cấm chiếu

Phim "Vợ ba" và sự nhầm lẫn văn hóa

Bài viết của chị Nguyễn Thu Quỳnh, nghiên cứu viên, biên tập viên Tạp chí Tia sáng, bình luận bộ phim "Vợ ba" dưới góc độ nhân học và văn hóa.

Trước “Vợ ba”, những phim Việt nào từng bị cấm chiếu vì nhạy cảm?

VOV.VN - Không chỉ "Vợ ba", một số bộ phim trước đó như "Bụi đời chợ lớn", "Bẫy cấp 3",... cũng bị cấm chiếu, dừng chiếu vì yếu tố nhạy cảm, bạo lực trong phim.