Từ khóa tìm kiếm: vô ý làm chết người

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đổi tội danh thành “vô ý làm chết người“
Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đổi tội danh thành “vô ý làm chết người“

 Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định thay đổi tội danh bị can đối với Hoàng Công Lương thành "vô ý làm chết người".

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đổi tội danh thành “vô ý làm chết người“

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đổi tội danh thành “vô ý làm chết người“

 Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định thay đổi tội danh bị can đối với Hoàng Công Lương thành "vô ý làm chết người".