Từ khóa tìm kiếm: vòi bạch tuộc IS vươn đến Đông Nam Á

“Vòi bạch tuộc” của IS đang vươn đến Đông Nam Á
“Vòi bạch tuộc” của IS đang vươn đến Đông Nam Á

VOV.VN - Hai vụ tấn công khủng bố mang dấu ấn IS xảy ra liên tiếp tại Indonesia và Philippines cho thấy vòi bạch tuộc của chúng đang vươn đến Đông Nam Á.

“Vòi bạch tuộc” của IS đang vươn đến Đông Nam Á

“Vòi bạch tuộc” của IS đang vươn đến Đông Nam Á

VOV.VN - Hai vụ tấn công khủng bố mang dấu ấn IS xảy ra liên tiếp tại Indonesia và Philippines cho thấy vòi bạch tuộc của chúng đang vươn đến Đông Nam Á.