Từ khóa tìm kiếm: vốn pháp định

Đề xuất mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng
Đề xuất mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Đề xuất mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng

Đề xuất mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Chống chuyển giá và trốn thuế chưa thể dừng lại
Chống chuyển giá và trốn thuế chưa thể dừng lại

VOV.VN - Ngành tài chính cần nhìn nhận lại bản chất của vấn đề chuyển giá để có những thay đổi, cải tiến trong phương thức kiểm soát thuế.

Chống chuyển giá và trốn thuế chưa thể dừng lại

Chống chuyển giá và trốn thuế chưa thể dừng lại

VOV.VN - Ngành tài chính cần nhìn nhận lại bản chất của vấn đề chuyển giá để có những thay đổi, cải tiến trong phương thức kiểm soát thuế.

Grab và Uber đã chịu nộp thuế
Grab và Uber đã chịu nộp thuế

Cơ quan thuế cho biết Uber đã cam kết sẽ đóng số tiền hơn 66,68 tỉ đồng bị truy thu trong khi Grab cũng đã nộp đủ gần 3 tỉ đồng tiền thuế.

Grab và Uber đã chịu nộp thuế

Grab và Uber đã chịu nộp thuế

Cơ quan thuế cho biết Uber đã cam kết sẽ đóng số tiền hơn 66,68 tỉ đồng bị truy thu trong khi Grab cũng đã nộp đủ gần 3 tỉ đồng tiền thuế.

Bắt buộc doanh nghiệp bất động sản có vốn pháp định từ 20 tỷ đồng
Bắt buộc doanh nghiệp bất động sản có vốn pháp định từ 20 tỷ đồng

VOV.VN -Nghị định 76/2015 quy định doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng.

Bắt buộc doanh nghiệp bất động sản có vốn pháp định từ 20 tỷ đồng

Bắt buộc doanh nghiệp bất động sản có vốn pháp định từ 20 tỷ đồng

VOV.VN -Nghị định 76/2015 quy định doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng.

Đề xuất hạ vốn pháp định của doanh nghiệp BĐS
Đề xuất hạ vốn pháp định của doanh nghiệp BĐS

VOV.VN -Vốn pháp định của công ty BĐS không cần tới 50 tỷ đồng, nhưng cũng không được thấp hơn 20 tỷ đồng...

Đề xuất hạ vốn pháp định của doanh nghiệp BĐS

Đề xuất hạ vốn pháp định của doanh nghiệp BĐS

VOV.VN -Vốn pháp định của công ty BĐS không cần tới 50 tỷ đồng, nhưng cũng không được thấp hơn 20 tỷ đồng...

Vốn pháp định kinh doanh bất động sản chưa phù hợp
Vốn pháp định kinh doanh bất động sản chưa phù hợp

VOV.VN -Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, vốn pháp định thấp nhất 20 tỷ đồng.

Vốn pháp định kinh doanh bất động sản chưa phù hợp

Vốn pháp định kinh doanh bất động sản chưa phù hợp

VOV.VN -Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, vốn pháp định thấp nhất 20 tỷ đồng.