Từ khóa tìm kiếm: VOV ký thoả thuận hợp tác

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài phát thanh GFN của Hàn Quốc
VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài phát thanh GFN của Hàn Quốc

VOV.VN - VOV và Đài phát thanh GFN của Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác về trao đổi thông tin và nguồn nhân lực.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài phát thanh GFN của Hàn Quốc

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài phát thanh GFN của Hàn Quốc

VOV.VN - VOV và Đài phát thanh GFN của Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác về trao đổi thông tin và nguồn nhân lực.

VOV và Đài PTTH Mông Cổ ký kết hợp tác phát thanh, truyền hình
VOV và Đài PTTH Mông Cổ ký kết hợp tác phát thanh, truyền hình

VOV.VN - Đài TNVN và Đài PTTH Mông Cổ đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới, tập trung vào hợp tác sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình.

VOV và Đài PTTH Mông Cổ ký kết hợp tác phát thanh, truyền hình

VOV và Đài PTTH Mông Cổ ký kết hợp tác phát thanh, truyền hình

VOV.VN - Đài TNVN và Đài PTTH Mông Cổ đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới, tập trung vào hợp tác sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình.

​VOV và Viện Phát thanh - Truyền hình Cuba ký Thoả thuận Hợp tác
​VOV và Viện Phát thanh - Truyền hình Cuba ký Thoả thuận Hợp tác

VOV.VN - Theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ trao đổi các chương trình về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... nhằm tăng cường sự hiểu cho nhân dân hai nước.

​VOV và Viện Phát thanh - Truyền hình Cuba ký Thoả thuận Hợp tác

​VOV và Viện Phát thanh - Truyền hình Cuba ký Thoả thuận Hợp tác

VOV.VN - Theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ trao đổi các chương trình về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... nhằm tăng cường sự hiểu cho nhân dân hai nước.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Quốc gia Ai Cập
VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Quốc gia Ai Cập

VOV.VN - Theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ tiến hành trao đổi các chương trình phát thanh, trao đổi tin tức nhằm tăng cường sự hiểu cho nhân dân hai nước.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Quốc gia Ai Cập

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Quốc gia Ai Cập

VOV.VN - Theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ tiến hành trao đổi các chương trình phát thanh, trao đổi tin tức nhằm tăng cường sự hiểu cho nhân dân hai nước.

VOV trao đổi hợp tác với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc
VOV trao đổi hợp tác với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc

VOV.VN - Sáng 24/7 tại Hà Nội đã diễn ra buổi làm việc giữa VOV và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nhằm thống nhất triển khai thoả thuận đã ký đầu năm.

VOV trao đổi hợp tác với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc

VOV trao đổi hợp tác với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc

VOV.VN - Sáng 24/7 tại Hà Nội đã diễn ra buổi làm việc giữa VOV và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nhằm thống nhất triển khai thoả thuận đã ký đầu năm.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài PT-TH Quốc gia Hy Lạp ERT
VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài PT-TH Quốc gia Hy Lạp ERT

VOV.VN - Theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ trao đổi miễn phí các chương trình phát thanh, truyền hình, trao đổi tin tức... ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài PT-TH Quốc gia Hy Lạp ERT

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Đài PT-TH Quốc gia Hy Lạp ERT

VOV.VN - Theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ trao đổi miễn phí các chương trình phát thanh, truyền hình, trao đổi tin tức... ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Hãng PT-TH Quốc gia Slovakia
VOV ký thỏa thuận hợp tác với Hãng PT-TH Quốc gia Slovakia

VOV.VN - Việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ mở ra một trang mới, một giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa VOV và RTVS.

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Hãng PT-TH Quốc gia Slovakia

VOV ký thỏa thuận hợp tác với Hãng PT-TH Quốc gia Slovakia

VOV.VN - Việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ mở ra một trang mới, một giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa VOV và RTVS.