Từ khóa tìm kiếm: VOV phản ánh phá rừng

Báo chí giúp phanh phui nhiều vụ phá rừng ở Kon Tum
Báo chí giúp phanh phui nhiều vụ phá rừng ở Kon Tum

VOV.VN -Các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đã đưa tin, phản ánh về 7 vụ phá rừng và vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại Kon Tum.

Báo chí giúp phanh phui nhiều vụ phá rừng ở Kon Tum

Báo chí giúp phanh phui nhiều vụ phá rừng ở Kon Tum

VOV.VN -Các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đã đưa tin, phản ánh về 7 vụ phá rừng và vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại Kon Tum.