Từ khóa tìm kiếm: vụ án nổi cộm

Đại biểu Quốc hội tranh luận với Tổng Thanh tra Chính phủ về tố cáo
Đại biểu Quốc hội tranh luận với Tổng Thanh tra Chính phủ về tố cáo

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng ấn nút tranh luận với Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đại biểu Quốc hội tranh luận với Tổng Thanh tra Chính phủ về tố cáo

Đại biểu Quốc hội tranh luận với Tổng Thanh tra Chính phủ về tố cáo

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng ấn nút tranh luận với Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo.