Từ khóa tìm kiếm: Vũ Đức Đam

Lãnh đạo vi hành để gần dân, sát việc hơn
Lãnh đạo vi hành để gần dân, sát việc hơn

VOV.VN -Chuyến vi hành cho thấy, gần cơ sở, sát cơ sở là cách để đánh giá các quyết sách của Chính phủ được thực thi đến đâu.

Lãnh đạo vi hành để gần dân, sát việc hơn

Lãnh đạo vi hành để gần dân, sát việc hơn

VOV.VN -Chuyến vi hành cho thấy, gần cơ sở, sát cơ sở là cách để đánh giá các quyết sách của Chính phủ được thực thi đến đâu.

Na Uy tăng gấp đôi viện trợ cho giáo dục, y tế
Na Uy tăng gấp đôi viện trợ cho giáo dục, y tế

VOV.VN -Thủ tướng Na Uy Erna Solberg công bố sẽ tăng gấp đôi tài trợ cho các nước trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục, y tế.

Na Uy tăng gấp đôi viện trợ cho giáo dục, y tế

Na Uy tăng gấp đôi viện trợ cho giáo dục, y tế

VOV.VN -Thủ tướng Na Uy Erna Solberg công bố sẽ tăng gấp đôi tài trợ cho các nước trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục, y tế.