Từ khóa tìm kiếm: vụ thỉnh vong

“Ma chay, cưới xin, lễ hội còn rề rà, lãng phí“
“Ma chay, cưới xin, lễ hội còn rề rà, lãng phí“

VOV.VN - "Thực tế ma chay, cưới xin, lễ hội khá rề rà, mức độ có phần tăng lên gây lãng phí tiền của, thời gian của xã hội và người dân".

“Ma chay, cưới xin, lễ hội còn rề rà, lãng phí“

“Ma chay, cưới xin, lễ hội còn rề rà, lãng phí“

VOV.VN - "Thực tế ma chay, cưới xin, lễ hội khá rề rà, mức độ có phần tăng lên gây lãng phí tiền của, thời gian của xã hội và người dân".