Từ khóa tìm kiếm: vùng rau an toàn

Bài 1: Chỉ 1,5% rau an toàn vào được siêu thị
Bài 1: Chỉ 1,5% rau an toàn vào được siêu thị

VOV.VN - Trồng theo quy trình, có nhật ký giám sát, đáp ứng đủ tiêu chí của rau an toàn (RAT) nhưng đến khi tiêu thụ lại được đưa ra chợ đầu mối đổ buôn.

Bài 1: Chỉ 1,5% rau an toàn vào được siêu thị

Bài 1: Chỉ 1,5% rau an toàn vào được siêu thị

VOV.VN - Trồng theo quy trình, có nhật ký giám sát, đáp ứng đủ tiêu chí của rau an toàn (RAT) nhưng đến khi tiêu thụ lại được đưa ra chợ đầu mối đổ buôn.