Từ khóa tìm kiếm: Vườn quốc gia Vũ Quang

Phát hiện một loài thực vật mới tại Vườn quốc gia Vũ Quang
Phát hiện một loài thực vật mới tại Vườn quốc gia Vũ Quang

VOV.VN - Một loài thực vật mới được vừa được phát hiện tại Vườn quốc gia Vũ Quang, được nhóm nghiên cứu đặt cho tên là Mộc hương Vũ Quang.

Phát hiện một loài thực vật mới tại Vườn quốc gia Vũ Quang

Phát hiện một loài thực vật mới tại Vườn quốc gia Vũ Quang

VOV.VN - Một loài thực vật mới được vừa được phát hiện tại Vườn quốc gia Vũ Quang, được nhóm nghiên cứu đặt cho tên là Mộc hương Vũ Quang.

Phát hiện loài ếch lạ có kích cỡ tí hon ở Hà Tĩnh
Phát hiện loài ếch lạ có kích cỡ tí hon ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Ngày 24/4, thông tin từ vườn Quốc gia Vũ Quang xác nhận thông tin trên và cho biết, loài ếch mới cho khoa học và thế giới có tên Vietnamophryne vuquangensis "Nhái lùn Vũ Quang".

Phát hiện loài ếch lạ có kích cỡ tí hon ở Hà Tĩnh

Phát hiện loài ếch lạ có kích cỡ tí hon ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Ngày 24/4, thông tin từ vườn Quốc gia Vũ Quang xác nhận thông tin trên và cho biết, loài ếch mới cho khoa học và thế giới có tên Vietnamophryne vuquangensis "Nhái lùn Vũ Quang".