Từ khóa tìm kiếm: wb cho vay

WB hỗ trợ 150 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh
WB hỗ trợ 150 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh

VOV.VN-Khoản vay 150 triệu USD của WB sẽ hỗ trợ giúp Chính phủ tăng cường một số cải cách ưu tiên trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

WB hỗ trợ 150 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh

WB hỗ trợ 150 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh

VOV.VN-Khoản vay 150 triệu USD của WB sẽ hỗ trợ giúp Chính phủ tăng cường một số cải cách ưu tiên trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

WB dành 450 triệu USD cho vay cải thiện điều kiện sống tại TP HCM
WB dành 450 triệu USD cho vay cải thiện điều kiện sống tại TP HCM

VOV.VN -Số vốn này để xử lý nước thải, tăng cường năng lực quản lý dịch vụ nước thải và vệ sinh môi trường, nâng cao nhận thức về ích lợi vệ sinh môi trường.

WB dành 450 triệu USD cho vay cải thiện điều kiện sống tại TP HCM

WB dành 450 triệu USD cho vay cải thiện điều kiện sống tại TP HCM

VOV.VN -Số vốn này để xử lý nước thải, tăng cường năng lực quản lý dịch vụ nước thải và vệ sinh môi trường, nâng cao nhận thức về ích lợi vệ sinh môi trường.

450 triệu USD cho cải thiện vệ sinh môi trường TP HCM
450 triệu USD cho cải thiện vệ sinh môi trường TP HCM

VOV.VN -Số tiền này được WB cho Việt Nam vay thực hiện dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Giai đoạn 2. 

450 triệu USD cho cải thiện vệ sinh môi trường TP HCM

450 triệu USD cho cải thiện vệ sinh môi trường TP HCM

VOV.VN -Số tiền này được WB cho Việt Nam vay thực hiện dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Giai đoạn 2.