Từ khóa tìm kiếm: WESTPLOY 16

Tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương của Canada thăm TP.HCM
Tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương của Canada thăm TP.HCM

VOV.VN - Tàu HMCS Vancouver của Canada đã đến Thành phố Hồ Chí Minh vào 18/10 để thực hiện chuyến thăm hữu nghị trong khuôn khổ WESTPLOY 16.

Tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương của Canada thăm TP.HCM

Tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương của Canada thăm TP.HCM

VOV.VN - Tàu HMCS Vancouver của Canada đã đến Thành phố Hồ Chí Minh vào 18/10 để thực hiện chuyến thăm hữu nghị trong khuôn khổ WESTPLOY 16.