Từ khóa tìm kiếm: World Skills

Thí sinh Việt Nam giành Huy chương Bạc kỳ thi Tay nghề thế giới 2019
Thí sinh Việt Nam giành Huy chương Bạc kỳ thi Tay nghề thế giới 2019

VOV.VN - Vượt qua 30/31 thí sinh, Trương Thế Diệu đã xuất sắc giành Huy chương Bạc, kết quả cao nhất của đoàn Việt Nam sau 7 lần tham dự Woldskills.

Thí sinh Việt Nam giành Huy chương Bạc kỳ thi Tay nghề thế giới 2019

Thí sinh Việt Nam giành Huy chương Bạc kỳ thi Tay nghề thế giới 2019

VOV.VN - Vượt qua 30/31 thí sinh, Trương Thế Diệu đã xuất sắc giành Huy chương Bạc, kết quả cao nhất của đoàn Việt Nam sau 7 lần tham dự Woldskills.