Từ khóa tìm kiếm: WTO hạ dự báo tăng trưởng

WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống 1,2%
WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống 1,2%

VOV.VN - WTO vừa hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống còn 1,2% trong năm 2019 và 2,7% năm 2020.

WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống 1,2%

WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống 1,2%

VOV.VN - WTO vừa hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống còn 1,2% trong năm 2019 và 2,7% năm 2020.