Từ khóa tìm kiếm: xả bùn thải ra hồ điều hòa

Nhà máy nước sạch xả bùn thải trái phép ra hồ điều hòa
Nhà máy nước sạch xả bùn thải trái phép ra hồ điều hòa

VOV.VN -Từ phản ánh của người dân, cơ quan chức năng phát hiện công ty nước sạch Hưng Vĩnh đã xả bùn thải ra hồ điều hòa.

Nhà máy nước sạch xả bùn thải trái phép ra hồ điều hòa

Nhà máy nước sạch xả bùn thải trái phép ra hồ điều hòa

VOV.VN -Từ phản ánh của người dân, cơ quan chức năng phát hiện công ty nước sạch Hưng Vĩnh đã xả bùn thải ra hồ điều hòa.