Từ khóa tìm kiếm: xã Lộc Thiện

Án mạng từ tiếng nẹt pô

Bị Vinh chửi vì nẹt pô xe quá lớn, Thiện chạy về gọi bạn ra đánh dằn mặt nhưng bị đâm chết.