Từ khóa tìm kiếm: xác định thiệt hại

Xác định thiệt hại - điểm nghẽn trong bồi thường oan sai
Xác định thiệt hại - điểm nghẽn trong bồi thường oan sai

VOV.VN -Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải dự liệu và khái quát hóa được các loại thiệt hại để làm căn cứ áp dụng cho từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể

Xác định thiệt hại - điểm nghẽn trong bồi thường oan sai

Xác định thiệt hại - điểm nghẽn trong bồi thường oan sai

VOV.VN -Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải dự liệu và khái quát hóa được các loại thiệt hại để làm căn cứ áp dụng cho từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể

Ngư dân chưa nên đánh bắt cá ở 3 vùng biển nước xoáy
Ngư dân chưa nên đánh bắt cá ở 3 vùng biển nước xoáy

VOV.VN - Bao gồm khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh; vùng Nhật Lệ tỉnh Quảng Bình và vùng hòn Sơn Chà của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngư dân chưa nên đánh bắt cá ở 3 vùng biển nước xoáy

Ngư dân chưa nên đánh bắt cá ở 3 vùng biển nước xoáy

VOV.VN - Bao gồm khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh; vùng Nhật Lệ tỉnh Quảng Bình và vùng hòn Sơn Chà của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Quảng Bình triển khai chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân
Quảng Bình triển khai chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đề xuất có cơ chế đặc thù trong việc xử lý nợ và cách tính thiệt hại, mức độ hỗ trợ ngư dân.

Quảng Bình triển khai chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân

Quảng Bình triển khai chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đề xuất có cơ chế đặc thù trong việc xử lý nợ và cách tính thiệt hại, mức độ hỗ trợ ngư dân.