Từ khóa tìm kiếm: xẩm Xuân 16

Rộn ràng, ấm áp đêm xẩm Xuân 16 của Xẩm Hà Thành
Rộn ràng, ấm áp đêm xẩm Xuân 16 của Xẩm Hà Thành

VOV.VN - Xẩm Xuân 16 là đêm diễn đầu tiên theo định kỳ 2 tháng một lần như dự kiến của chuỗi chương trình Tinh hoa nhạc Việt. 

Rộn ràng, ấm áp đêm xẩm Xuân 16 của Xẩm Hà Thành

Rộn ràng, ấm áp đêm xẩm Xuân 16 của Xẩm Hà Thành

VOV.VN - Xẩm Xuân 16 là đêm diễn đầu tiên theo định kỳ 2 tháng một lần như dự kiến của chuỗi chương trình Tinh hoa nhạc Việt.