Từ khóa tìm kiếm: xay dung chinh don dang

Nhiều vấn đề về xây dựng Đảng chính thức được đưa vào Văn kiện Đại hội XIII
Nhiều vấn đề về xây dựng Đảng chính thức được đưa vào Văn kiện Đại hội XIII

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã rất thành công với những điểm nhấn đặc biệt về công tác xây dựng Đảng. Nhiều nội dung chính thức được đưa vào Văn kiện.

Nhiều vấn đề về xây dựng Đảng chính thức được đưa vào Văn kiện Đại hội XIII

Nhiều vấn đề về xây dựng Đảng chính thức được đưa vào Văn kiện Đại hội XIII

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã rất thành công với những điểm nhấn đặc biệt về công tác xây dựng Đảng. Nhiều nội dung chính thức được đưa vào Văn kiện.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

VOV.VN - Nhiệm vụ đầu tiên trong 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ XIII là: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

VOV.VN - Nhiệm vụ đầu tiên trong 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ XIII là: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.

“Hãy luôn nhớ rằng, chúng ta là những đảng viên rường cột của nước nhà”
“Hãy luôn nhớ rằng, chúng ta là những đảng viên rường cột của nước nhà”

VOV.VN - “Chúng ta là những đảng viên, hơn nữa là những cán bộ rường cột của nước nhà”. Trọng trách ấy, danh dự ấy thật thiêng liêng, cao quý.

“Hãy luôn nhớ rằng, chúng ta là những đảng viên rường cột của nước nhà”

“Hãy luôn nhớ rằng, chúng ta là những đảng viên rường cột của nước nhà”

VOV.VN - “Chúng ta là những đảng viên, hơn nữa là những cán bộ rường cột của nước nhà”. Trọng trách ấy, danh dự ấy thật thiêng liêng, cao quý.

Quốc hội góp ý Văn kiện Đại hội Đảng: Niềm tin của nhân dân là báu vật
Quốc hội góp ý Văn kiện Đại hội Đảng: Niềm tin của nhân dân là báu vật

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, niềm tin của nhân dân là báu vật cần gìn giữ và phát triển, bởi các văn kiện từ Đại hội VI của Đảng đến nay nhiều lần đề cập.

Quốc hội góp ý Văn kiện Đại hội Đảng: Niềm tin của nhân dân là báu vật

Quốc hội góp ý Văn kiện Đại hội Đảng: Niềm tin của nhân dân là báu vật

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, niềm tin của nhân dân là báu vật cần gìn giữ và phát triển, bởi các văn kiện từ Đại hội VI của Đảng đến nay nhiều lần đề cập.

Dự thảo văn kiện phải nói rõ, tham nhũng lãng phí ngày càng tinh vi hơn
Dự thảo văn kiện phải nói rõ, tham nhũng lãng phí ngày càng tinh vi hơn

VOV.VN - Đó là ý kiến của ông Hồng Vinh khi thảo luận về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức.

Dự thảo văn kiện phải nói rõ, tham nhũng lãng phí ngày càng tinh vi hơn

Dự thảo văn kiện phải nói rõ, tham nhũng lãng phí ngày càng tinh vi hơn

VOV.VN - Đó là ý kiến của ông Hồng Vinh khi thảo luận về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức.

Đảng bộ Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng cường chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu trong nhiệm kỳ mới
Đảng bộ Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng cường chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu trong nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ lần thứ XX tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" lên hàng đầu

Đảng bộ Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng cường chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu trong nhiệm kỳ mới

Đảng bộ Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng cường chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu trong nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ lần thứ XX tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" lên hàng đầu

Những trăn trở về công tác xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Những trăn trở về công tác xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Khi không còn đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Những trăn trở về công tác xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Những trăn trở về công tác xây dựng Đảng của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Khi không còn đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 10/2019
Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 10/2019

VOV.VN - Chiều 28/10, tại Hà Nội diễn ra HN trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng tháng 10.

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 10/2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 10/2019

VOV.VN - Chiều 28/10, tại Hà Nội diễn ra HN trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng tháng 10.

50 năm Di chúc Bác Hồ: Những chỉ dẫn sâu sắc về chỉnh đốn Đảng
50 năm Di chúc Bác Hồ: Những chỉ dẫn sâu sắc về chỉnh đốn Đảng

VOV.VN - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch đường lối đúng đắn cho Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và mai sau. 

50 năm Di chúc Bác Hồ: Những chỉ dẫn sâu sắc về chỉnh đốn Đảng

50 năm Di chúc Bác Hồ: Những chỉ dẫn sâu sắc về chỉnh đốn Đảng

VOV.VN - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch đường lối đúng đắn cho Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và mai sau. 

Tôn vinh 203 tập thể và cá nhân xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"
Tôn vinh 203 tập thể và cá nhân xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

VOV.VN - Kết quả của cuộc vận động này, 203 tập thể và cá nhân tiêu biểu sẽ được vinh danh trong Hội nghị sắp tới diễn ra vào ngày 15/8.

Tôn vinh 203 tập thể và cá nhân xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

Tôn vinh 203 tập thể và cá nhân xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

VOV.VN - Kết quả của cuộc vận động này, 203 tập thể và cá nhân tiêu biểu sẽ được vinh danh trong Hội nghị sắp tới diễn ra vào ngày 15/8.