Từ khóa tìm kiếm: xây dựng hệ thống chính trị

Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng
Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng

VOV.VN - Hội thảo lần này sẽ đem lại những nhận thức mới, những kinh nghiệm bổ ích để vận dụng vào công tác tư tưởng, lý luận của mỗi Đảng.

Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng

Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng

VOV.VN - Hội thảo lần này sẽ đem lại những nhận thức mới, những kinh nghiệm bổ ích để vận dụng vào công tác tư tưởng, lý luận của mỗi Đảng.