Từ khóa tìm kiếm: xây dựng hợp tác xã

Nhiều mô hình kinh tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc có cấp độ toàn quốc
Nhiều mô hình kinh tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc có cấp độ toàn quốc

VOV.VN -Xây dựng nông thôn mới tại 14 địa phương khu vực miền núi phía Bắc, các mô hình điển hình đều ở cấp độ toàn quốc.

Nhiều mô hình kinh tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc có cấp độ toàn quốc

Nhiều mô hình kinh tế ở các tỉnh miền núi phía Bắc có cấp độ toàn quốc

VOV.VN -Xây dựng nông thôn mới tại 14 địa phương khu vực miền núi phía Bắc, các mô hình điển hình đều ở cấp độ toàn quốc.

Chỉ 3% hợp tác xã tại Trà Vinh hoạt động trong chuỗi giá trị
Chỉ 3% hợp tác xã tại Trà Vinh hoạt động trong chuỗi giá trị

VOV.VN -Hợp tác xã tại Trà Vinh hoạt động trong chuỗi giá trị vẫn thấp, chỉ chiếm 3% tổng số hợp tác xã.

Chỉ 3% hợp tác xã tại Trà Vinh hoạt động trong chuỗi giá trị

Chỉ 3% hợp tác xã tại Trà Vinh hoạt động trong chuỗi giá trị

VOV.VN -Hợp tác xã tại Trà Vinh hoạt động trong chuỗi giá trị vẫn thấp, chỉ chiếm 3% tổng số hợp tác xã.

Nhiều vùng nuôi thủy sản thiếu vốn khôi phục sản xuất sau bão số 12
Nhiều vùng nuôi thủy sản thiếu vốn khôi phục sản xuất sau bão số 12

VOV.VN - Sau bão nhiều gia đình nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng dẫn đến trắng tay không còn vốn khôi phục sản xuất.

Nhiều vùng nuôi thủy sản thiếu vốn khôi phục sản xuất sau bão số 12

Nhiều vùng nuôi thủy sản thiếu vốn khôi phục sản xuất sau bão số 12

VOV.VN - Sau bão nhiều gia đình nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng dẫn đến trắng tay không còn vốn khôi phục sản xuất.