Từ khóa tìm kiếm: xây dựng khối đoàn kết

Già làng ở Nghệ An luôn là đầu tàu xây dựng khối đoàn kết ở thôn bản
Già làng ở Nghệ An luôn là đầu tàu xây dựng khối đoàn kết ở thôn bản

VOV.VN - Già làng ở Nghệ An đầu tàu gương mẫu trong công tác xây dựng khối đoàn kết ở thôn bản và tấm gương làm kinh tế giỏi, hỗ trợ, hướng dẫn bà con sản xuất.

Già làng ở Nghệ An luôn là đầu tàu xây dựng khối đoàn kết ở thôn bản

Già làng ở Nghệ An luôn là đầu tàu xây dựng khối đoàn kết ở thôn bản

VOV.VN - Già làng ở Nghệ An đầu tàu gương mẫu trong công tác xây dựng khối đoàn kết ở thôn bản và tấm gương làm kinh tế giỏi, hỗ trợ, hướng dẫn bà con sản xuất.