Từ khóa tìm kiếm: xây dựng trường học thông minh

Bình Phước trích ngân sách gần 740 tỷ đồng xây 50 trường học thông minh
Bình Phước trích ngân sách gần 740 tỷ đồng xây 50 trường học thông minh

VOV.VN - Giai đoạn 2021-2025, Bình Phước sẽ đầu tư gần 740 tỷ đồng để xây dựng 50 trường học thông minh.

Bình Phước trích ngân sách gần 740 tỷ đồng xây 50 trường học thông minh

Bình Phước trích ngân sách gần 740 tỷ đồng xây 50 trường học thông minh

VOV.VN - Giai đoạn 2021-2025, Bình Phước sẽ đầu tư gần 740 tỷ đồng để xây dựng 50 trường học thông minh.