Từ khóa tìm kiếm: xem lại hồ sơ xét GS của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Lý do hồ sơ GS của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị để lại xem xét

VOV.VN - Có đơn khiếu nại về hồ sơ của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong quá trình xét duyệt chức danh giáo sư.