Từ khóa tìm kiếm: xét xử công nhân Pouyuen gây rối

Xét xử 3 công nhân Công ty Pouyuen gây rối, ném đá vào cảnh sát
Xét xử 3 công nhân Công ty Pouyuen gây rối, ném đá vào cảnh sát

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng. Mức án cao nhất là 3 năm, 3 tháng tù. 

Xét xử 3 công nhân Công ty Pouyuen gây rối, ném đá vào cảnh sát

Xét xử 3 công nhân Công ty Pouyuen gây rối, ném đá vào cảnh sát

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng. Mức án cao nhất là 3 năm, 3 tháng tù.