Từ khóa tìm kiếm: Xin ra khỏi hộ nghèo

Nhiều hộ dân tộc thiểu số ở Kon Tum tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo
Nhiều hộ dân tộc thiểu số ở Kon Tum tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo

VOV.VN - Đây không chỉ là việc hết sức ý nghĩa của các hộ dân mà còn tạo thêm luồng sinh khí mới cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Kon Tum.

Nhiều hộ dân tộc thiểu số ở Kon Tum tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo

Nhiều hộ dân tộc thiểu số ở Kon Tum tự nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo

VOV.VN - Đây không chỉ là việc hết sức ý nghĩa của các hộ dân mà còn tạo thêm luồng sinh khí mới cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Kon Tum.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều ở Quảng Bình xin ra khỏi hộ nghèo
Nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều ở Quảng Bình xin ra khỏi hộ nghèo

VOV.VN - Nhiều hộ đồng bào Vân Kiều tại huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn xin rút khỏi danh sách hộ nghèo.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều ở Quảng Bình xin ra khỏi hộ nghèo

Nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều ở Quảng Bình xin ra khỏi hộ nghèo

VOV.VN - Nhiều hộ đồng bào Vân Kiều tại huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn xin rút khỏi danh sách hộ nghèo.

Xin ra khỏi hộ nghèo: Chuyện cũ mà mới ở Đầm Hà (Quảng Ninh)
Xin ra khỏi hộ nghèo: Chuyện cũ mà mới ở Đầm Hà (Quảng Ninh)

VOV.VN - Chuyện xin ra khỏi hộ nghèo không mới nhưng ở huyện khó khăn Đầm Hà, là nỗ lực rất lớn của chính quyền và ý chí vươn lên không ỷ lại của người dân

Xin ra khỏi hộ nghèo: Chuyện cũ mà mới ở Đầm Hà (Quảng Ninh)

Xin ra khỏi hộ nghèo: Chuyện cũ mà mới ở Đầm Hà (Quảng Ninh)

VOV.VN - Chuyện xin ra khỏi hộ nghèo không mới nhưng ở huyện khó khăn Đầm Hà, là nỗ lực rất lớn của chính quyền và ý chí vươn lên không ỷ lại của người dân