Từ khóa tìm kiếm: Xô đổ cánh cửa mua chung cư

Hàng trăm người xô đổ cánh cửa ào vào mua căn hộ chung cư
Hàng trăm người xô đổ cánh cửa ào vào mua căn hộ chung cư

VOV.VN - Cánh cửa dẫn vào một văn phòng công ty bất động sản bị xô đổ khi các căn hộ chung cư được mở bán.

Hàng trăm người xô đổ cánh cửa ào vào mua căn hộ chung cư

Hàng trăm người xô đổ cánh cửa ào vào mua căn hộ chung cư

VOV.VN - Cánh cửa dẫn vào một văn phòng công ty bất động sản bị xô đổ khi các căn hộ chung cư được mở bán.