Từ khóa tìm kiếm: xu hướng phát triển mới của vũ khí

SPEAR 3 - Cuộc “tiểu cách mạng” có khả năng thay đổi cuộc chơi
SPEAR 3 - Cuộc “tiểu cách mạng” có khả năng thay đổi cuộc chơi

VOV.VN - Thực tiễn đang chứng kiến sự ra đời của một xu hướng mới của vũ khí - thu nhỏ kích thước đồng thời tăng độ chính xác thông qua việc ứng dụng các công nghệ mới và kỹ thuật tiên tiến, mà tên lửa không đối đất SPEAR 3 là một ví dụ.

SPEAR 3 - Cuộc “tiểu cách mạng” có khả năng thay đổi cuộc chơi

SPEAR 3 - Cuộc “tiểu cách mạng” có khả năng thay đổi cuộc chơi

VOV.VN - Thực tiễn đang chứng kiến sự ra đời của một xu hướng mới của vũ khí - thu nhỏ kích thước đồng thời tăng độ chính xác thông qua việc ứng dụng các công nghệ mới và kỹ thuật tiên tiến, mà tên lửa không đối đất SPEAR 3 là một ví dụ.