Từ khóa tìm kiếm: xử lý hình sự

Trẻ chưa thành niên phạm tội: Đề xuất giới hạn diện xử lý hình sự
Trẻ chưa thành niên phạm tội: Đề xuất giới hạn diện xử lý hình sự

VOV.VN -“TNHS của các em cần giới hạn trong phạm vi các tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một số nhóm tội phạm cụ thể”

Trẻ chưa thành niên phạm tội: Đề xuất giới hạn diện xử lý hình sự

Trẻ chưa thành niên phạm tội: Đề xuất giới hạn diện xử lý hình sự

VOV.VN -“TNHS của các em cần giới hạn trong phạm vi các tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một số nhóm tội phạm cụ thể”