Từ khóa tìm kiếm: xử lý nghiêm đối tượng gây rối trật tự

Xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng gây rối trật tự, đốt phá tàn sản công
Xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng gây rối trật tự, đốt phá tàn sản công

VOV.VN-Cử tri quận Thanh Khê đề nghị các cấp chính quyền nghiêm trị những người lợi dụng, xúi giục người khác gây rối trật tự, đập phá tài sản công vừa xảy ra.

Xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng gây rối trật tự, đốt phá tàn sản công

Xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng gây rối trật tự, đốt phá tàn sản công

VOV.VN-Cử tri quận Thanh Khê đề nghị các cấp chính quyền nghiêm trị những người lợi dụng, xúi giục người khác gây rối trật tự, đập phá tài sản công vừa xảy ra.