Từ khóa tìm kiếm: xử lý vụ sàm sỡ

Bộ Công an phối hợp kiểm tra việc xử lý vụ sàm sỡ trong thang máy
Bộ Công an phối hợp kiểm tra việc xử lý vụ sàm sỡ trong thang máy

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra việc xử lý vụ đối tượng có hành vi sàm sỡ nữ sinh

Bộ Công an phối hợp kiểm tra việc xử lý vụ sàm sỡ trong thang máy

Bộ Công an phối hợp kiểm tra việc xử lý vụ sàm sỡ trong thang máy

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra việc xử lý vụ đối tượng có hành vi sàm sỡ nữ sinh