Từ khóa tìm kiếm: xuân biên phòng ấm lòng dân bản

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”
Chủ tịch Quốc hội dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc làm của Bộ đội Biên phòng đã góp phần vừa chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc làm của Bộ đội Biên phòng đã góp phần vừa chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.