Từ khóa tìm kiếm: xuất hiện bão trên biển đông

Bão Danas có khả năng mạnh lên và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc
Bão Danas có khả năng mạnh lên và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới, bão Danas di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Bão Danas có khả năng mạnh lên và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc

Bão Danas có khả năng mạnh lên và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới, bão Danas di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.