Từ khóa tìm kiếm: xuất khẩu lao động

Diện hộ nghèo được vay tín chấp 100% vốn đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Người lao động thuộc hộ chính sách, hộ nghèo sẽ được vay tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội 100% chi phí khi đi làm ở nước ngoài.