Từ khóa tìm kiếm: xuất khẩu rác

Australia sẽ cấm xuất khẩu tất cả các loại rác vào năm 2022
Australia sẽ cấm xuất khẩu tất cả các loại rác vào năm 2022

VOV.VN - Chính phủ Australia tiếp tục tiến thêm một bước quan trọng trong nỗ lực bảo vệ môi trường khi cam kết một lộ trình cấm xuất khẩu đối với rác thải.

Australia sẽ cấm xuất khẩu tất cả các loại rác vào năm 2022

Australia sẽ cấm xuất khẩu tất cả các loại rác vào năm 2022

VOV.VN - Chính phủ Australia tiếp tục tiến thêm một bước quan trọng trong nỗ lực bảo vệ môi trường khi cam kết một lộ trình cấm xuất khẩu đối với rác thải.

Australia ngừng xuất khẩu rác thải ra nước ngoài
Australia ngừng xuất khẩu rác thải ra nước ngoài

VOV.VN - Chính phủ liên bang và chính quyền các bang tại Australia hôm 9/8 vừa đạt được sự thống nhất trong việc ngừng xuất khẩu rác thải ra nước ngoài.

Australia ngừng xuất khẩu rác thải ra nước ngoài

Australia ngừng xuất khẩu rác thải ra nước ngoài

VOV.VN - Chính phủ liên bang và chính quyền các bang tại Australia hôm 9/8 vừa đạt được sự thống nhất trong việc ngừng xuất khẩu rác thải ra nước ngoài.

Philippines cấm tất cả các quan chức, nhân viên chính phủ đến Canada
Philippines cấm tất cả các quan chức, nhân viên chính phủ đến Canada

VOV.VN - Đây là động thái “cứng rắn” tiếp theo sau khi Bộ Ngoại giao Philippines quyết định giảm bớt  nhân viên làm việc tại Canada.

Philippines cấm tất cả các quan chức, nhân viên chính phủ đến Canada

Philippines cấm tất cả các quan chức, nhân viên chính phủ đến Canada

VOV.VN - Đây là động thái “cứng rắn” tiếp theo sau khi Bộ Ngoại giao Philippines quyết định giảm bớt  nhân viên làm việc tại Canada.

Xuất khẩu rác - tại sao không?
Xuất khẩu rác - tại sao không?

VOV.VN - Việt Nam đang phải thu gom, v&acirc%3ḅn chuyển và xử lý chất thải rắn, trong khi nhiều quốc gia đang cần nhập khẩu rác.

Xuất khẩu rác - tại sao không?

Xuất khẩu rác - tại sao không?

VOV.VN - Việt Nam đang phải thu gom, v&acirc%3ḅn chuyển và xử lý chất thải rắn, trong khi nhiều quốc gia đang cần nhập khẩu rác.