Từ khóa tìm kiếm: xung đột văn hóa

Mâu thuẫn khó tránh giữa Pháp và các quốc gia Hồi giáo
Mâu thuẫn khó tránh giữa Pháp và các quốc gia Hồi giáo

VOV.VN - Về lâu dài, mâu thuẫn hiện nay giữa Pháp và các quốc gia Hồi giáo rất khó giải quyết vì đây là sự xung đột về giá trị giữa hai xã hội có các nền tảng về văn hóa và tôn giáo khác nhau.

Mâu thuẫn khó tránh giữa Pháp và các quốc gia Hồi giáo

Mâu thuẫn khó tránh giữa Pháp và các quốc gia Hồi giáo

VOV.VN - Về lâu dài, mâu thuẫn hiện nay giữa Pháp và các quốc gia Hồi giáo rất khó giải quyết vì đây là sự xung đột về giá trị giữa hai xã hội có các nền tảng về văn hóa và tôn giáo khác nhau.