Từ khóa tìm kiếm: ý kiến chuyên gia quốc tế

“Chúng ta có một lộ trình chung - hướng tới chủ nghĩa xã hội”
“Chúng ta có một lộ trình chung - hướng tới chủ nghĩa xã hội”

VOV.VN - Tổng biên tập báo "Sự thật" Boris Komotsky khẳng định, Việt Nam giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ có những thành công mới về kinh tế.

“Chúng ta có một lộ trình chung - hướng tới chủ nghĩa xã hội”

“Chúng ta có một lộ trình chung - hướng tới chủ nghĩa xã hội”

VOV.VN - Tổng biên tập báo "Sự thật" Boris Komotsky khẳng định, Việt Nam giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ có những thành công mới về kinh tế.

Giáo sư Carl Thayer: Đảng Cộng sản giúp Việt Nam giữ vững ổn định chính trị
Giáo sư Carl Thayer: Đảng Cộng sản giúp Việt Nam giữ vững ổn định chính trị

VOV.VN - Nếu nhìn sang các quốc gia khác như Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Philippines...thì sẽ thấy ngay là Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp đảm bảo sự ổn định chính trị tại Việt Nam.

Giáo sư Carl Thayer: Đảng Cộng sản giúp Việt Nam giữ vững ổn định chính trị

Giáo sư Carl Thayer: Đảng Cộng sản giúp Việt Nam giữ vững ổn định chính trị

VOV.VN - Nếu nhìn sang các quốc gia khác như Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Philippines...thì sẽ thấy ngay là Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp đảm bảo sự ổn định chính trị tại Việt Nam.

Học giả Nga: Sự nhất quán về đường lối, chính sách mang lại thành công cho Việt Nam
Học giả Nga: Sự nhất quán về đường lối, chính sách mang lại thành công cho Việt Nam

VOV.VN - GS.TS Dmitry Mosiakov cho rằng, chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam đang được xây dựng rất hợp lý, thu hút được vốn nước ngoài tạo đà phát triển kinh tế.

Học giả Nga: Sự nhất quán về đường lối, chính sách mang lại thành công cho Việt Nam

Học giả Nga: Sự nhất quán về đường lối, chính sách mang lại thành công cho Việt Nam

VOV.VN - GS.TS Dmitry Mosiakov cho rằng, chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam đang được xây dựng rất hợp lý, thu hút được vốn nước ngoài tạo đà phát triển kinh tế.