Từ khóa tìm kiếm: ý thức bảo vệ môi trường

Hâm mộ chú chó Labrador biết lấy bia cho chủ và vứt rác vào thùng
Hâm mộ chú chó Labrador biết lấy bia cho chủ và vứt rác vào thùng

VOV.VN - Chú chó Labrador rất thông minh và có ý thức bảo vệ môi trường. Chú không chỉ biết lấy bia rất khéo từ tủ lạnh đưa cho chủ (rồi đóng tủ lạnh lại) mà còn biết đưa vỏ chai nhựa và lon kim loại đã dùng hết vào thùng rác.

Hâm mộ chú chó Labrador biết lấy bia cho chủ và vứt rác vào thùng

Hâm mộ chú chó Labrador biết lấy bia cho chủ và vứt rác vào thùng

VOV.VN - Chú chó Labrador rất thông minh và có ý thức bảo vệ môi trường. Chú không chỉ biết lấy bia rất khéo từ tủ lạnh đưa cho chủ (rồi đóng tủ lạnh lại) mà còn biết đưa vỏ chai nhựa và lon kim loại đã dùng hết vào thùng rác.

Thói quen sử dụng túi ni lông lấn át ý thức bảo vệ môi trường
Thói quen sử dụng túi ni lông lấn át ý thức bảo vệ môi trường

VOV.VN -Thói quen sử dụng túi ni long vẫn đang là rào cản việc loại bỏ túi ni lông khỏi đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân.  

Thói quen sử dụng túi ni lông lấn át ý thức bảo vệ môi trường

Thói quen sử dụng túi ni lông lấn át ý thức bảo vệ môi trường

VOV.VN -Thói quen sử dụng túi ni long vẫn đang là rào cản việc loại bỏ túi ni lông khỏi đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân.