Từ khóa tìm kiếm: ý tưởng kinh doanh

Muốn khởi nghiệp thành công, bạn phải từ bỏ những thói quen này
Muốn khởi nghiệp thành công, bạn phải từ bỏ những thói quen này

VOV.VN - Trang Entrepreneur cho hay, muốn khởi nghiệp thành công, cần loại bỏ một số thói quen cố hữu, trong đó có việc “phớt lờ” chỉ trích.

Muốn khởi nghiệp thành công, bạn phải từ bỏ những thói quen này

Muốn khởi nghiệp thành công, bạn phải từ bỏ những thói quen này

VOV.VN - Trang Entrepreneur cho hay, muốn khởi nghiệp thành công, cần loại bỏ một số thói quen cố hữu, trong đó có việc “phớt lờ” chỉ trích.