Quy định mới về xét tuyển viên chức
Quy định mới về xét tuyển viên chức

VOV.VN -Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close